موقعیت های دریافتی

#عرض جغرافیاییطول جغرافیاییموقعیتروش دریافتنوع دریافتیدقت (متر)زمانعملیات
135.741184251.3680233ایران - استان تهران - تهران - تهران - بزرگراه شیخ فضل الله نوریآنلاینGPS161395/09/03 13:10:23
235.715821851.3754048ایران - Tehran Province - Tehran - Tehran - Pardisآنلاین(تنظیم نشده)131395/09/03 12:43:14
335.70397451.3963474ایران - استان تهران - تهران - تهران - خیابان انقلاب - سردر دانشگاه تهرانآنلاینGPS141395/09/03 12:22:37
435.679436551.4083637ایران - Tehran Province - Tehran - Tehran - GhafaariآنلاینGPS151395/09/03 12:02:38
535.679436551.4083637ایران - Tehran Province - Tehran - Tehran - GhafaariآنلاینGPS141395/09/03 11:59:48