آموزش نحوه نصب و استفاده از برنامه
اقدامات پیش از نصب برنامه

برای نصب و عملکرد صحیح برنامه جتما پیش از نصب برنامه مراحل زیر را با دقت و به صورت کامل انجام دهید

عملیات پیش از نصب

پیش از نصب برنامه دقت داشته باشید که حتما سرویس گوگل پروتکت را غیر فعال کرده باشید.
رفتن به بخش گوگل پلی پروتکت دو راه کار دارید.
روش اول ورود از منوی تنظیمات گوشی
در گوشی با زبان فارسی : تنظیمات>>گوگل>>امنیت>>محافظ گوگل پلی
در گوشی با زبان انگلیسی : Settings>>Google>>Security>>Play Protect
سپس گزینه اسکن دستگاه را مطابق تصویر خاموش کنید.
روش دوم نیز می توانید مارکت گوگل پلی را باز کنید و از منوی اصلی برنامه گزینه Play Protect
را انتخاب کنید و پس از ورود به بخش مربوطه مطابق تصویر گزینه اسکن خودکار را غیر فعال کنید.

حتما نصب برنامه را مطابق با فیلم اموزشی دنبال نمائید.

اکنون برنامه ها را از منوی دانلود پنل کاربری خود دریافت نمائید.


پس از دانلود برنامه و انتقال آن به گوشی تلفن همراهی که قصد نظارت بر آن را دارید، دقیقا مطابق با فیلم آموزشی برنامه را نصب نمائید.


اقدامات پس از نصب


 • در گوشی های هواوی و آنر با اندروید 7 می بایست پس از نصب برنامه مراحل زیر را دنبال کنید:
  در گام اول، از منوی تنطیمات دستگاه به آدرس زیر بروید:
  Settings => Apps => update services => Battery
  و بخش های زیر را در حالت خاموش قرار دهید.
  • Power-intensive prompt => Turn OFF
  • Close after screen locked => Turn OFF

  سپس دکمه OK را بفشارید.
  گام دوم
  به مسیر Settings => Apps => update services => Data usage بروید.

  و تمامی گزینه ها را در حالت روشن قرار دهید.
  درگام بعدی مسیر زیر را در گوشی تلفن همراه فعال کنید.
  گام سوم
  Settings => Battery=> Settings icon => Keep mobile data on when sleeping => Turn ON

  سپس وارد منوی Settings => Mobile data => Networked apps شوید و تیک های مربوط به Mobile Data & Wi-Fi را برای برنامه update services فعال نمائید.
  Networked apps/Installed apps => « update services »

  Advanced network management/Installed apps « update services »

  گام چهارم
  سپس وارد بخشSettings => Mobile data => Data saver => Installed apps شوید و مقدار آن را برای برنامه update services فعال کنید.

  گام پنچم
  در گام آخر وارد بخشPhone manager دستگاه شوید و از بخش Cleanup بروی آیکون تنظیمات با شکل چرخ دنده کلیک کنید.

  Phone manager => Cleanup => Settings icon
  و در مسیر Memory cleanup whitelist برنامه update services فعال نمائید.

  اکنون می توانید با خیالی آسوده از امکانات پنل برنامه استفاده نمائید.

 • انجام مراحل زیر شاید کمی زمانبر باشد اما عملکرد مستمر برنامه را بروی گوشی تلفن همراه مستمر می سازد.
  پس از نصب و فعالسازی برنامه ابتدا به مسیر زیر :
  در گوشی ها با زبان انگلیسی
  Settings => Device maintenance => Battery => Unmonitored apps => Add apps => « update services
  در گوشی های با زبان فارسی
  تنظیمات >> تعمیر و نگهداری دستگاه >> باتری >> برنامه های نظارت نشده >> افزودن برنامه >> update services

  در بخش مربوطه مطابق تصویر تیک به دو برنامه update services و Android Uploaderرا فعال نمائید. و در نهایت گزینه تائید یا Done را بفشارید.

  • غیر فعال کردن سیستم دسترسی برنامه ها

  برای این کار به مسیر زیر بروید:
  در گوشی ها با زبان انگلیسی
  Settings => Lock screen and security => App permission monitor =>« update services
  در گوشی با زبان فارسی
  تنظیمات>>تنظیمات قفل و امنیت>>نظارت دسترسی برنامه ها >> System Manager Service
  مطابق تصویر دکمه مربوطه را برای برنامه های update services و Android Uploader خاموش نمائید.

  اکنون می توانید با خیالی آسوده، بدون دغدغه توقف برنامه، از برنامه استفاده نمائید.

 • در گوشی های هواوی و آنر با اندروید 9 می بایست پس از نصب برنامه مراحل زیر را دنبال کنید:
  در گام اول، از منوی تنطیمات دستگاه به آدرس زیر بروید:
  Settings => Apps => Apps => « update services » => Power usage details
  و بخش های زیر را در حالت خاموش قرار دهید.
  • Power consumption alert => Turn OFF

  • App launch => Manage automatically => Turn OFF => OK
  در آدرس های این بخش ها را در حالت روشن یا فعال قرار دهید.
  Settings => Apps => Apps => « update services » => Data usage => Turn all ON
  Settings => Battery => Settings icon => Stay connected when device sleeps => Turn ON

  در گام بعدی به آدرس زیر مراجعه نمائید:
  Settings => Wireless & Networks => Data usage => Network access
  مقادیر زیر را برای برنامه update services فعال نمائید.

  • Network access/Installed apps => Turn ON Mobile Data & Wi-Fi for « update services »

  • Advanced network settings/Installed apps => Turn ON Mobile Data & Wi-Fi for « System Manager Service »
  در آخرین مرحله به مسیر زیر بروید و تنظیمات این بخش را برای برنامه update services در حالت روشن قرار دهید.
  Settings => Wireless & Networks => Data usage => Data saver => Installed apps => « System Manager Service » Turn ON

 • در گوشی های هواوی و آنر با اندروید 8 می بایست پس از نصب برنامه مراحل زیر را دنبال کنید:
  در گام اول، از منوی تنطیمات دستگاه به آدرس زیر بروید:
  Settings => Apps & notifications => Apps => « System Manager Service » => Battery

  و مقدار Power-intensive prompt => Turn OFF را در حالت خاموش قرار دهید.
  و در ادامه بخش های زیر را نیز در حالت خاموش یا غیر فعال مطابق تصویر قرار دهید.
  Power consumption alert => Turn OFF

  Launch => Manage automatically => Turn OFF => OK
  در ادامه برای جلوگیری از توقف احتمالی برنامه بخش زیر در گوشی تلفن همراه خود فعال نمائید.

  Settings => Battery => Settings icon => Keep mobile data on when sleeping => Turn ON
  و در مسیرهای نامبرده بخش های زیر را برای برنامه update services فعال نمائید.
  Settings => Wireless & Networks => Mobile data => Networked apps

  Networked apps/Installed apps => Turn Mobile Data & Wi-Fi for « System Manager Service »

  Advanced network management/Installed apps => Turn Mobile Data & Wi-Fi for « System Manager Service »
  و پس از آن به مسیر زیر بروید و مقدار آن را برای برنامه update services فعال کنید.

  Settings => Wireless & Networks => Mobile data => Data saver => Installed apps => « System Manager Service » => Turn ON
  اکنون می توانید با خیالی آسوده از امکانات برنامه در پنل کاربری استفاده نمائید.بازگشت به پنل