شبکه های بیسیم

#زمان اتصالنام شبکهنمایشامنیتآخرین فعالیتعرض جغرافیاییطول جغرافیاییدقت-متروضعیت
11395/09/03 14:44:00D-LinkWPA21395/09/03 14:49:1936.325935359.555325314
21395/09/03 14:38:40D-LinkWPA21395/09/03 14:43:5836.326013459.555262413
31395/09/03 14:33:15D-LinkWPA21395/09/03 14:38:3336.325967259.555319913